Sonia Si Ahmed & Maya Dalinsky

event

24.03.2012 21:30

25.03.2012 15:00

25.03.2012 17:00

04.04.2012 17:00

Op verschillende momenten tijdens de tentoonstelling performen Sonia Si Ahmed & Maya Dalinsky een nieuw stuk.

De performances van Maya Dalinsky (°1981, US) en Sonia Si Ahmed (°1973, DE/DZ) zijn gebaseerd op een continu onderzoek naar het begrijpen van macht. Macht kan een dynamisch proces zijn: ieder individu is verantwoordelijk voor het bereiken of het behouden van macht. Dus, wat is nodig om hier de leiding in te nemen? Dit werk onderzoekt verschillende mogelijkheden om de impliciete machtsrelatie tussen toeschouwer en performer te transformeren.

Maya Dalinsky en Sonia Si Ahmed zijn twee dansers/choreografen die geïnteresseerd zijn in het observeren van de alomtegenwoordige aard van macht en hoe verschillende dynamische krach-ten bovenkomen in een zintuiglijke, psychologische of relationele ervaring. De nieuwe creatie, gebaseerd op dans, dramaturgie en performance onderzoekt deze ervaring.