In het konijnenhol met Alex Cecchetti & Laure Prouvost

Een interview door Pieter Vermeulen

Pieter Vermeulen interviewde Laure Prouvost en Alex Cecchetti over de tentoonstelling Occupie Paradit. Het werd een fantastisch interview. Enkel beschikbaar in het Engels.