Over Netwerk Aalst

Netwerk Aalst is een ontmoetingsplek, een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis.

Missie

Netwerk Aalst produceert nieuw werk van nationale en internationale kunstenaars en brengt een programma van tentoonstellingen, performances, workshops en gesprekken. Netwerk Aalst toont de beste arthouse films die je absoluut gezien moet hebben. Het hier-en-nu van Aalst vormt het kompas voor de samenwerkingen die Netwerk Aalst opzet met kunstenaars en publieken.

De visie van NNN Kunsthal

Als commissiestructuur die de creatie van (nieuw) artistiek werk ondersteunt, gevestigd in het voormalige industriële hart van Vlaanderen, heeft Netwerk Aalst een tweeledige ambitie:

  • De band die Netwerk Aalst onderhoudt met zijn lokaliteit activeren; deze band inzetten om nieuwe vormen van medeplichtigheid en interactie tussen publiek, kunstenaar en culturele instelling te verbeelden en uit te testen, en daarbij steeds het eigen functioneren te bevragen en bij te sturen;
  • Aan de slag gaan met de veranderende status en verschijningsvormen van artistieke productie vandaag, de noden, voorwaarden en actoren die dit bepalen analyseren en begrijpen, en op basis hiervan oprecht wederkerige en meer integrale vormen van institutionele ondersteuning voor artistieke creatie uitwerken.

Het “lokale” gegeven is voor Netwerk Aalst geen vaststaand begrip, maar een aanleiding om na te denken over de (eigen) situatie in Aalst op twee met elkaar verbonden niveaus: als een hyper-specifieke cluster van noden en verlangens, en tegelijk als een knooppunt van globale hedendaagse discussies en onderwerpen.

Netwerk Aalst structureert zijn programma in episodes, opgetrokken rond langdurige creatie-trajecten met kunstenaars, hun artistieke interesses en motieven. Op deze manier zoekt Netwerk Aalst uit hoe de kunsten en onze culturele instellingen mee aan de basis kunnen liggen van nieuwe gedeelde engagementen in een complex publiek domein.

De visie van NNN Fabriek

Netwerk Fabriek grijpt terug naar de wortels van Netwerk Aalst als een open huis waar iedereen welkom was; activisten, kunstenaars en kunstliefhebbers, bewoners van Aalst en daarbuiten, maar ook 'gewone' cafégangers en zij die op zoek zijn naar een kop koffie of een werkplek.

Iedereen* die een plek nodig heeft (afhankelijk van de beschikbaarheid), kan beroep doen op ons.

Ben je op zoek naar een locatie voor je lezing, spelletjesavond of workshop? Dan helpt Netwerk Fabriek je graag uit de nood! Stel je vraag via mail. We behandelen elke aanvraag individueel.

  • Netwerk Aalst onderschrijft dat iedereen gelijkwaardig is, en verwacht hetzelfde van organisaties waar we mee samen werken.

Netwerk Aalst is...

Pieternel Vermoortel – Artistieke directie
Steven Op de Beeck – Zakelijke directie
Hans Bocxstael – Netwerk Film
Piet Mertens – Curator
Jeniffer Vansteyvoort – Productie & dagelijkse coördinatie
Charlotte Geeraert - Netwerk Fabriek & Publiek programma
Veerle Coppens – Financiën en HR
Clara Beel – Pers & communicatie

Daarnaast kan Netwerk Aalst op een aantal enthousiaste losse medewerkers rekenen om haar werking mogelijk te maken. Losse medewerkers zijn verantwoordelijk voor heel uiteenlopende taken gaande van onthaal, suppoost bij tentoonstelling, opbouw van tentoonstellingen tot deelnemen aan performances.

Het bestuur

Sigrid Callebert, Bart Dierick, Francis Mertens, Monica Monté, Patrick N'Siala Kiese, Guido Saey, Sanne Van Bellingen, Arnoud Van Der Straeten, Hilde Vanfleteren en Freek Van Neck.

De algemene vergadering

Joost Callebaut, Sigrid Callebert, Hilde De Brandt, Toon De Grez, Bart Dierick, Nadia Hanssens, Rik Hemmerijckx, Nicolas Keppens, Marc Lambert, Jan Leconte, Francis Mertens, Monica Monté, Patrick N'Siala Kiese, Guido Saey, Marielle Tagop, Sanne Van Bellingen, Arnoud Van Der Straeten, Hilde Vanfleteren en Freek Van Neck.

Netwerk Aalst onderschrijft de principes van Juist is Juist. Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Netwerk Aalst droeg bij aan de uitwerking ervan.

Gebouw

Het gebouw van Netwerk Aalst heeft een oppervlakte van 2.000 vierkante meter en omvat kantoren, vergaderzalen, een volledig uitgerust atelier, een kunstenaarsverblijf, een café, een bookshop, een cinema-theaterzaal, en 1.200 m2 tentoonstellingsruimtes.

Zaalhuur

Stuur je aanvraag naar Steven. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

Geschiedenis

Netwerk Aalst heeft haar wortels in het in 1981 opgerichte onafhankelijk socio-cultureel centrum Netwerk, en is opgericht door een groep mensen die in de jaren '70 nauw betrokken was bij het CSV (Centrum voor Samenlevingsvernieuwing). Netwerk, toen gevestigd in een voormalige groothandel in het centrum van Aalst, programmeerde theater, dans, literatuur, punkmuziek, jazz en beeldende kunst. Tot de opening van het Cultureel Centrum De Werf in 1989 was Netwerk het enige centrum met een volledig cultureel aanbod in de regio.

Aan het eind van de jaren ’80 herprofileerde Netwerk zich als een laboratorium voor jong artistiek talent. Vooral als concertplek verwierf het centrum een stevige reputatie. De Netwerk Galerij breidde begin jaren ’90 verder uit met de verbouwing van enkele aanpalende huisjes tot intieme tentoonstellingsruimtes.

In 2001 erkende de Vlaamse Gemeenschap Netwerk Galerij als centrum voor beeldende kunst en Netwerk als een volwaardig (podium)kunstencentrum. Beide erkenningen boden de mogelijkheid om te professionaliseren en een nieuw onderkomen te zoeken. Uiteindelijk werd de voormalige Passementerie Van den Brulle, een leegstaande textielfabriek op de rechteroever van de Dender, aangekocht. Eugeen Liebaut stond in voor de eerste renovatie van het gebouw.

Met de invoering van het nieuwe Kunstendecreet besliste het bestuur om de Netwerk Galerij en het Kunstencentrum Netwerk te fuseren tot een centrum met focus op beeldende kunst. De optelsom van nieuwe huisvesting en herorganisatie resulteerde in een ingrijpende schaalvergroting. In 2005 kreeg Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst een erkenning als beeldende kunsthal.

In 2017 startte Netwerk een transitie die resulteerde in een nieuwe programmastructuur en interne organisatie waarbij het sterker focust op de noden in het beeldende kunstenveld en opnieuw de nadruk legt op Aalst. Netwerk, vanaf toen Netwerk Aalst, vulde de kunsthalwerking in 2019 eveneens aan met een volwaardige filmhuiswerking en een programma door derden. Netwerk Aalst ontplooit zich als een open huis in de stad.

Beknopte privacyverklaring

Netwerk Aalst houdt uw persoonsgegevens bij voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving of uw deelname aan onze activiteiten. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het organiseren van artistiek projecten en filmvertoningen.

Lees de privacyverklaring >

Verkoopsvoorwaarden

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen voor niet-beroepsmatige doeleinden van Tickets via de Website. Het plaatsen van een bestelling via het online ticketing platform van Netwerk vzw houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Lees de verkoopsvoorwaarden >

Met de genereuze steun van