The Astronaut Metaphor

Politiek, esthetiek en de mens

De komende drie jaar zal Netwerk Aalst zichzelf informeren en uitdagen door The Astronaut Metaphor, een evoluerend programma over politiek, esthetiek en de mens. Wat is de positie en rol die kunstenaars, schrijvers, denkers en instellingen en hun praktijken kunnen innemen binnen een complexe publieke sfeer?

De tentoonstelling Occupie Paradit lanceert het programma The Astronaut Metaphor en laat ons kennismaken met enkele van de eerste aandachtspunten. Wat is de rol van liefde en empathie en welke kracht kan er tussen de actoren worden uitgewisseld? Met het komende programma The Astronaut Metaphor, wil Netwerk Aalst begrijpen wat een integrale ondersteuning van kunstenaars kan inhouden,hoe we Netwerk Aalst kunnen herdenken vanuit de noden en wensen van de artistieke praktijken met het hier en nu van Aalst als kompas. Het programma ontleent zijn titel aan een publicatie geschreven door Petra Trivisi en gepubliceerd door Duvida Press.

Tijdens het verloop van The Astronaut Metaphor wordt een door curator Nick Aikens bedachte en geleide reeks bijeenkomsten, The Bodies, georganiseerd. Aikens en het artistieke team van Netwerk Aalst nodigen een groep geselecteerde gasten uit om twee keer per jaar samen te komen en op een onafhankelijke manier te reflecteren over vormen van governance en gelijktijdig te infiltreren in het programma en het institutionele model van Netwerk Aalst. Deze ontmoetingen worden opgevat als een gelegenheid om visies te formuleren - door de deelnemers en in dialoog met, en uiteindelijk voor de instelling. Welke vorm deze visies zullen aannemen is nog onduidelijk en zal in de loop van het zoekproces vorm krijgen en uitgewerkt worden door artistiek en collectief denken.

The Bodies:

The Astronaut Metaphor wordt geformuleerd via de accumulatieve lijst van deelnemers in de komende drie jaar