Tine Guns

biografie

Tine Guns (°1983, Belgie) werk bestaat naast video uit boeken en fotografische installaties. De werking van ons geheugen op wat we waarnemen heeft tot gevolg dat beelden nooit een sluitende betekenis hebben. Guns’ werk tracht onze lineaire historiografische beeldbetekenissen steeds opnieuw open te trekken door nieuwe combinaties aan te bieden. Ze focust zich op de constante metamorfose die we als mens ondergaan en de onmogelijkheid om de vluchtige werkelijkheid te vangen.