Frank&Robbert Robbert&Frank

tentoonstelling

A Bit Beyond PINGPONG

14.09.2014—16.11.2014

Robbert&Frank Frank&Robbert werken associatief. Ze vuren ideeën op elkaar af en kaatsen deze heen en weer. Ze ‘pingpongen’ met concepten / objecten en overstijgen zo het individuele ego.

Het duo geeft zich over aan het spontane spel van de kunsten en bouwt aan een eigen universum met unieke regels, logica en structuren. F&R R&F putten uit vele bronnen — eigen footage, obscure blogs, verdoken symboliek, religie, hedendaagse film- en beeldcultuur, … en knutselen met intertekstuele referenties en betekenis.

Tijdens deze eerste grote solotentoonstelling overstijgen ze deze eigen methode en brengen een kleine collectie van recent werk in het Pakhuis van Netwerk. Zowel ruimtevullende creaties, als diverse objectmatige artefacten krijgen er een plaats. Het werk is grappig, vormelijk, direct. Op eigenzinnige wijze geven R&F F&R vorm aan de vier ruimtes “Gossima”, “Flim-Flam”, “Pim-Pam” en “Whiff-Whaff” (oude synoniemen voor pingpong).

Opening ZA 13.09.2014 20:00